Våra Gårdar

Våra gårdar

I takt med jordbrukets rationalisering har gårdar köpts till och lagts samman. Lantbruket bedrivs idag utifrån tre huvudgårdar; Sörfennsta, Västersäby och Östra Ekeby.

Ingemar bor på Sörfennsta, Erik med familj i Västersäby, och Fredrik bor med sin familj på arrendegården Åsby Säteri i Eskilstuna.

Östra Ekeby

Sörfennsta

Västersäby