Lantbruket

Lantbruket

Lantbrukets fastigheter omfattar 260 ha åker och 570 ha skog. Till detta tillkommer Åsby Säteri med 150 ha åker som arrenderas av Fredrik, och drivs gemensamt med övrig areal. Med sidoarrenden brukas idag c:a 500 ha åker. Förutom eget veduttag säljs skogen på som rotposter, men viss röjning och gallring görs i egen regi.

Växtföljden består av vall, höstvete, maltkorn, grynhavre och höstraps. Vårt vete säljs som kvarnvete som blir till bröd och pasta, maltkornet är whiskeymalt, och havren barnmatshavre, med högt ställda kvalitetskrav.

På Fredriks arrendegård Åsby säteri i Eskilstuna föder vi upp tjurar, som vi säljer direkt till konsument som köttlådor. Se sidan köttlådor.

Pronto
Pronto
Vi sår med en 6 m Horsch Pronto
Antti
Antti
Spannmålstorken är från 2017, fliseldad och levererad av Svenska Antti
MF 7347S
MF 7347S
Vi tröskar med en MF Activa 7347S
Danfoil
Danfoil
Vi kan åta oss växtskyddssprutning med Danfoil Concord 24 m. Kontakta Fredrik