Bostäder

Bostäder

Vi har åtta åretruntbostäder som hyrs ut, de flesta vid Östra Ekeby. För tillfället har vi inga lediga bostäder.


Dessutom hyr vi ut flygeln i Sörfennsta "Snickarbon" veckovis under sommarhalvåret. Kontakta Ingemar om du är intresserad av detta. 070-9144700