Lantbruket

Lantbruket

Lantbrukets fastigheter omfattar 240 ha åker och 450 ha skog. Till detta tillkommer Åsby Säteri med 150 ha åker som arrenderas av Fredrik, och drivs gemensamt med övrig areal. Med sidoarrenden brukas idag c:a 500 ha. Förutom eget veduttag säljs skogen på som rotposter, men viss röjning och gallring görs i egen regi.

Växtföljden består av vall, höstvete, maltkorn, grynhavre och höstraps.

På Sörfennsta finns drygt 50 dikor. Handjuren föder vi upp som stutar vid Åsby.

Majskörd 2009